Put Your Hands Up S3 - 舉高雙手3
Production company(s):
Description:
過去兩季嘅「舉高雙手」積極搜羅本地嘅表演藝術,為觀眾帶來既 Trendy又刺激嘅視覺享受。來到全新一輯嘅「舉高雙手 3」,將嘗試扭轉過往嘅思維,發掘一啲著重靜態、與大自然融合,或是非常貼近社區嘅地道音樂同文化藝術。過去秉承著「敢問、敢學、敢玩」嘅新世代藝術家信條,與一班默默耕耘嘅本地新文化精英大搞”We Connect”,了解喺香港從事表演藝術或非主流文化事業嘅人,佢地嘅付出、熱誠同埋辛酸史。主持與受訪嘉賓促膝詳談、一邊試新嘢同搞 Crossover,過程中擦出咗大量火花,更為自己帶來不少全新的創作意念同埋內涵!